Regulamin rezerwacji

Formularz zgłoszeniowy – formularz znajdujący się na stronie www.obozynysa.pl w zakładce „terminy i rezerwacje” danej imprezy turystycznej pod hasłem „rezerwuj”.
Karta kwalifikacyjna – karta uprawniająca uczestnika do udziału w imprezie turystycznej.
Umowa zgłoszenie - umowa o świadczenie usług turystycznych zawierana pomiędzy Klientem i Obozy Gem Nysa.
Warunki uczestnictwa -jest to dokument załączony do umowy , mówiący o warunki uczestnictwa w konkretnej imprezie zorganizowanej przez Obozy Gem Nysa.


I rata – zaliczka/wpłata zawarta w umowie w wysokości wyznaczonej przez organizatora, płatna w ciągu 7 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego
II rata – wpłata pozostałej kwoty ,zawarta w umowie w wysokości wyznaczonej przez organizatora płatna najpóźniej na 14 dni przed datą wyjazdu.

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr tel. 600835940, osobiście lub on-line przez stronę www.obozynysa.pl.

Aby dokonać rezerwacji on-line należy:


- Kliknąć okienko REZERWUJ przy interesującym Państwa terminie obozu i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Prosimy również o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w wybranej imprezie, gdyż bez ich zatwierdzenia nie będzie możliwa rezerwacja.
- Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest wpłata I raty (zaliczki) za obóz w ciągu 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego, w wysokości wskazanej w ofercie oraz dostarczenie podpisanej umowy zgłoszenia i wypełnionej karty kwalifikacyjnej (w zakładce „dok. do pobrania).
- Rezerwacja zostaje przez nas potwierdzona mailowo w momencie otrzymania umowy zgłoszenia oraz wpłaty zaliczki. Nie dotyczy rezerwacji dokonanych mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Poniżej 30 dni do rozpoczęcia imprezy turystycznej klient dokonujący rezerwacji zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę turystyczną.
- Wszelkich formalności można dokonać drogą elektroniczną (skan), osobiście lub odesłać pocztą tradycyjną.
- Zasady ewentualnej rezygnacji z obozów są w każdym przypadku dokładnie określone w warunkach uczestnictwa.

OBOZY GEM NYSA

Od 2003 roku organizator letnich i zimowych obozów, dla dzieci i młodzieży. Wyjazdy mają charakter multidyscyplinarnego, aktywnego spędzania czasu, opartego na współpracy w zespole, otwieraniu się na drugiego człowieka
i nawiązywaniu nowych przyjaźni.
Sukces naszych obozów to nowoczesne metody, wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna i trenerska , a przede wszystkim niepowtarzalny klimat tworzony przez uczestników obozów.

 

ZNAJDŹ NAS

  

© 2022 Obozy GEM Nysa. All Rights Reserved.